Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Trend 3

  • Jednoduchá volba doby trvání

  • Díky diverzifikovaným balancovaným fondům vyvážený poměr možného rizika a potenciálního výnosu

  • Investiční brzda

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Trend produkt životního cyklu si poradí s jakoukoliv jednorázovou investicí

Máte k dispozici volné finanční prostředky? Trend 3 se vám o ně postará. Jedná se o produkt životního cyklu složený z 3 na sebe navazujících fází. Během následujících 3 let bude vaše investice umístěna až ve třech fondech. Vaše investice jsou postupně automaticky přesouvány do konzervativnějších investičních strategií.

Pokud máte již uzavřenou rámcovou smlouvu s Generali Investments CEE, postačí zaslat finanční prostředky na číslo účtu a tím si produkt snadno založíte. V opačném případě si můžete uzavřít rámcovou smlouvu a následně zaslat finanční prostředky na bankovní účet.

Nevyhovuje vám tříletý investiční horizont? Zkuste naše další produkty Trend 5, Trend 8.

Trend schéma

Název produktu Trend 3
Měna produktu CZK
Doba trvání produktu 3 roky
Číslo bankovního účtu pro investice

594750000/2700

Variabilní symbol platby rodné číslo / IČ / NID
Minimální hodnota investice 10 000 Kč
Vstupní poplatek Investičního programu  3 %
Výstupní poplatek 0 %

Na jakých principech Trend 3 pracuje?

Je tvořen třemi na sebe navazujícími modelovými portfolii (fázemi) s předem daným složením. Každá fáze trvá jeden rok a je v ní zastoupen jiný podíl tří fondů:

Vaše investice jsou postupně automaticky přesouvány do konzervativnějších investičních strategií. Po skončení aktuální fáze se automaticky přesouvají do fáze následující.

Při přechodu mezi jednotlivými fázemi dochází k úpravě složení konzervativních a dynamických fondů s tím, že ke konci doby trvání celého produktu se podíl konzervativních fondů zvyšuje až na 100 %. Tento princip zvaný "investiční brzda" směřuje k tomu, aby ke konci doby trvání produktu již hodnota majetku nepodléhala vysoké volatilitě, která je vlastní dynamickým fondům.

Výkonnost produktu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 15.08.2019

Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,13 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 1,12 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 2,11 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 3,53 %
Výkonnost fondu od začátku roku 3,32 %
Výkonnost fondu za 3 roky 1,22 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,41 %
Výkonnost fondu za 5 let 3,51 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0,69 %
Výkonnost fondu za rok 2017 -0,10 %
Výkonnost fondu za rok 2016 1,98 %
Výkonnost fondu za rok 2015 2,54 %
 

Aktuální hodnoty majetku ke dni 15.08.2019

Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,2 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 1,14 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 2,13 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 3,53 %
Výkonnost fondu od začátku roku 3,23 %
Výkonnost fondu za 3 roky 1,09 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,36 %
Výkonnost fondu za 5 let 3,39 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0,67 %
Výkonnost fondu za rok 2017 -0,27 %
Výkonnost fondu za rok 2016 1,87 %
Výkonnost fondu za rok 2015 2,77 %
 

Aktuální hodnoty majetku ke dni 15.08.2019

Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,27 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 1,16 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 2,15 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 3,54 %
Výkonnost fondu od začátku roku 3,13 %
Výkonnost fondu za 3 roky 0,96 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,32 %
Výkonnost fondu za 5 let 3,28 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0,65 %
Výkonnost fondu za rok 2017 -0,45 %
Výkonnost fondu za rok 2016 1,76 %
Výkonnost fondu za rok 2015 3,01 %
 

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.