Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Profil společnosti

S účinností ke dni 1. 1. 2016 došlo k zápisu fúze sloučením společnosti Generali Investments CEE, a.s. (zanikající společnost) a společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s. (nástupnická společnost) do obchodního rejstříku. Od tohoto data nese společnost nové jméno Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Ke sloučení výše uvedených společností bylo uděleno povolení České národní banky.

Generali Investments CEE poskytuje služby v oblasti kolektivního investování a investičního managementu. Na trhu působí od roku 1991 (dříve ČP INVEST) a dle aktuálních údajů Asociace pro kapitálový trh ČR je největší investiční společností působící na českém trhu s objemem aktiv pod správou v hodnotě přesahující 297 miliard Kč.

Generali Investments CEE nabízí komplexní produktovou nabídku a služby individuálním investorům i institucím, a to jak v oblasti fondových produktů, tak v oblasti asset managementu. Díky silnému analytickému zázemí tak můžeme poskytovat profesionální služby v oblasti správy aktiv fyzickým osobám, municipalitám, nadacím a institucionálním investorům, mezi které patří zejména pojišťovací a zajišťovací společnosti a penzijní fondy.

Základní nabídku individuálním investorům tvoří české podílové fondy Generali Investments CEE (dříve ČP INVEST) vedené v CZK a irské podílové fondy Generali Invest CEE nabízené v CZK a EUR, které naše společnost obhospodařuje. Nabídku přímých investic do podílových fondů doplňují produkty pravidelného investování, investiční programy a produkty životního cyklu.

V distribuční síti České pojišťovny, včetně jejích poboček, jsou produkty Generali Investments CEE nabízeny pod značkou ČP INVESTICE.

Naši portfolio manažeři spravují investice přes 100 tisíc klientů v rámci pravidelného investování i jednorázových dlouhodobých investic do fondů. O kontakt s klienty a jejich spokojenost se stará téměř 13 tisíc poradců interní a externí distribuční sítě dostupných celkem na 4 500 obchodních místech.

Generali Investments CEE je součástí skupiny Generali, jedné z největších světových pojišťovacích skupin s předepsaným pojistným přesahujícím 70 miliard eur (v roce 2014). Se 78 tisíci zaměstnanci po celém světě a se 65 miliony klientů ve více než 60 zemích zaujímá skupina Generali vedoucí postavení na trzích západní Evropy. Stále významnější pozici získává v Asii a také v regionu střední a východní Evropy. V 10 zemích tohoto regionu je skupina Generali jedním z předních poskytovatelů pojištění prostřednictvím holdingové společnosti Generali CEE Holding.

 

Základní údaje

Název společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Sídlo: Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4
Základní kapitál: 91 000 000 Kč
Aktiva pod správou: 340,1 mld. Kč (k 31.12.2019)
Založena: 23.10.1991
Orgán dohledu: Česká národní banka
Členství: Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT ČR)
Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
IČ: 43 87 37 66
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1031

Historie a vývoj společnosti

Společnost působí na trhu kolektivního investování od r. 1991 a za dobu svého působení se stala předním správcem podílových fondů v České republice.

Historie v datech

  • 1991 - vznik společnosti pod názvem KIS a. s. kapitálová investiční společnost České pojištovny
  • 1994 - zakládající člen Unie investičních zprostředkovatelů ČR (nyní AKAT ČR)
  • 2001 - transformace uzavřených podílových fondů na otevřené a změna obchodního názvu na ČP INVEST investiční společnost, a. s.
  • 2006 - zahájen prodej podílových fondů na vybraných obchodních místech České pojišťovny
  • 2007 - vstup na slovenský trhu (otevření pobočky společnosti v Bratislavě)
  • 2008 - společnost se stává součástí mezinárodní skupiny Generali PPF Holding B.V.
  • 2010 - zahájení distribuce EUR fondů Generali PPF Invest plc
  • 2010 - zahájení působení v oblasti fondů kvalifikovaných investorů
  • 2010 - správa Realitního uzavřeného investičního fondu
  • 2016 - fúze sloučením se společností Generali Investments CEE, a.s. a změna názvu nástupnické společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s. na Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Generali Invest CEE pl

Generali Invest CEE plc, jejímž obhospodařovatelem, investičním manažerem a výhradním distributorem je Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., je otevřenou investiční společností s variabilním kapitálem, registrovanou v Irsku jakožto instituce pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů v souladu s nařízeními UCITS.

Generali Invest CEE plc má strukturu zastřešujícího fondu s oddělenými závazky mezi jednotlivými dílčími podfondy. Základní nabídku tvoří 11 podfondů denominovaných v EUR, CZK a PLN s různými investičními strategiemi.

 

Základní údaje

Základní kapitál: 300 000 EUR
Aktiva pod správou: 300,8  mil. EUR (k 31.12.2019)
Založena: v roce 2009
Orgán dohledu: Central Bank of Ireland
Administrátor: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES, SGSS (IRELAND) LIMITED
Depozitář:

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A (DUBLIN BRANCH)