Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Podávání žádostí a oznamování změn

Přehledný souhrn toho, jaké úkony je možné provést prostřednictvím jednotlivých kanálů, naleznete v níže uvedené tabulce.

 

ÚkonListinné žádostiTelefonické žádosti
(s povolenými
telefonickými pokyny)
Moje Investice
Online Plus
Založení nové Smlouvy ANO NE NE
Založení/ukončení/změna produktu ANO NE ANO
Žádost o jednorázový/pravidelný odkup ANO ANO 1) ANO
Změna/zrušení pravidelného odkupu ANO NE ANO
Žádost o jednorázový/pravidelný přestup ANO NE ANO
Změna/zrušení pravidelného přestupu ANO NE ANO
Změna jména a příjmení Investora ANO NE NE
Změna čísla Dokladu totožnosti ANO NE NE
Změna adresy trvalého nebo jiného pobytu ANO NE NE
Zadání, změna kontaktní adresy ANO ANO ANO
Zadání, změna kontaktního telefonu2) ANO ANO ANO
Zadání, změna e-mailu ANO ANO ANO
Zadání, změna, zrušení bankovního účtu3) ANO ANO ANO
Zavedení, zrušení, změna intervalu pro zasílání výpisů ANO ANO ANO
Změna písemné formy komunikace na elektronickou ANO ANO ANO
Zaslání nových hesel pro telefonický kontakt a pro přístup na Moje Investice Online ANO O nová hesla je možné zažádat na klientské infolince. 
Fixace bankovního účtu (dodatečně, mimo Smlouvu) ANO 4) NE NE
Fixace bankovního účtu pro telefonické pokyny (dodatečně, mimo Smlouvu) ANO 4) NE ANO
Zadání, zrušení, změna zasílání infolistů ANO ANO ANO
Zadání, zrušení, změna zasílání měsíčního komentáře ANO ANO ANO
Zadání, zrušení, změna zasílání kurzů Fondů ANO ANO ANO
Zadání, zrušení zasílání SMS Notifikace o doručení zprávy do Osobního mailboxu ANO ANO ANO
Změna formy zasílání Notifikace o odkupu Cenných papírů (e-mail/SMS) ANO ANO ANO
Žádost o zaslání výpisu ANO ANO ANO
Informace o stavu Majetkového účtu ANO ANO ANO

 

1) Pouze na fixované číslo bankovního účtu, nebo na fixované číslo bankovního účtu pro telefonické pokyny.

2) Pokud Investor využívá Autorizační SMS, lze změnu kontaktního telefonu provést pouze prostřednictvím listinné žádosti s úředně ověřeným podpisem Investora.

3) Pokud je bankovní účet fixován či fixován pro telefonické pokyny, lze jeho změnu či zrušení provést pouze prostřednictvím listinné žádosti s úředně ověřeným podpisem Investora.

4) Pouze s úředně ověřeným podpisem Investora.