Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Prémiový konzervativní fond

Úplný název: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0,09%

11.32

Hodnota investiční akcie
k 10.10.2019

Prémiový konzervativní fond je vhodný pro všechny klienty, kteří upřednostňují nižší riziko a jsou ochotni investovat své prostředky minimálně na období 1 roku. Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem kolísání ceny. Likvidní část majetku je investována do nástrojů peněžního trhu. Očekávaná míra zhodnocení se pohybuje nad úrovní spořicích účtů a termínových depozitních produktů. Fond je řízen aktivně.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Prémiového konzervativního fondu?

 • Potenciál vyššího zhodnocení než u bankovních produktů

  Fond obvykle překonává úroveň čistých výnosů z běžných účtů, termínovaných vkladů v bankách, apod.
 • Dostupná finanční rezerva

  V případě potřeby budete mít finanční prostředky k dispozici obvykle do pěti pracovních dnů.
 • Diverzifikace vašich prostředků

  Vaše úspory nemusí být pouze ve standardních depozitních produktech. Můžete investovat do tohoto fondu a své úspory tak efektivně rozložit a diverzifikovat.
 • Daňové osvobození

  Pokud jako fyzická osoba a rezident ČR odprodáte podílový list fondu až po třech letech od koupě, neplatíte z výnosu daň.
 • Minimální investiční riziko

  Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem kolísání ceny.
 • Minimální hodnota investice: 10 EUR

Úplný název fondu:
Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Prémiový konzervativní fond (dříve Konzervativní fond)
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 27.5.2009
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: IBAN:CZ15 2700 0000 0005 1465 0000
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00B4361325
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu 1%
Minimální hodnota investice:

10 EUR

Uvedena doporučená minimální hodnota investice pro investování prostřednictvím Investičního programu. Prospekt může stanovit nižší hodnotu minimální investice

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 0,48 %
Management fee*:

0,20 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 10.10.2019

Vlastní kapitál na investiční akcii 11,32 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,18 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,09 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 0,53 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 1,25 %
Výkonnost fondu od začátku roku 1,52 %
Výkonnost fondu za 3 roky 0,44 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,15 %
Výkonnost fondu za 5 let 2,07 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0,41 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -1,5 %
Výkonnost fondu za rok 2017 0,71 %
Výkonnost fondu za rok 2016 0,63 %
Výkonnost fondu za rok 2015 1,36 %
Výkonnost fondu za rok 2014 0,55 %
Výkonnost fondu za rok 2013 2,91 %
Výkonnost fondu za rok 2012 5,86 %
Výkonnost fondu za rok 2011 0,6 %
Výkonnost fondu za rok 2010 0 %

Graf


Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.