Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Fond východoevropských dluhopisů

Úplný název: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0,28%

10.54

Hodnota investiční akcie
k 27.01.2020

Fond východoevropských dluhopisů je vhodný pro zkušené investory, jejichž cílem je zvyšovat hodnotu svého kapitálu investováním do dluhových nástrojů rozvíjejících se trhů ve střední, východní a jihovýchodní Evropě a ve Společenství nezávislých států. Tito investoři jsou si vědomi potenciálního zhodnocení a rizik spojených s takovými investicemi. Tento Fond je typicky vhodný pro investory, kteří počítají s investičním horizontem alespoň pěti let a jsou ochotni akceptovat riziko a volatilitu spojené s investováním do dluhových nástrojů rozvíjejících se trhů. Významně jsou v portfoliu zastoupeny především Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko a Turecko.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Fondu východoevropských dluhopisů?

  • Využít vyšších výnosů dluhopisů v rozvíjejících se ekonomikách.

  • Zázemí skupiny Generali – možnost profitovat z analytického pokrytí tamních trhů skupinou Generali.

  • Využít kapitálových zisků plynoucích z růstu tržních cen dluhopisů.

  • Možnost využít očekávaného posilování lokálních měn, které těží z rychlejšího růstu HDP východoevropských ekonomik ve srovnání s ekonomikou eurozóny (konvergence k eurozóně).

  • Diverzifikace portfolia.

  • Minimální hodnota investice: 10 EUR 

Úplný název fondu: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu Fond východoevropských dluhopisů
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 26.2.2013
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu:

IBAN:CZ72 2700 0000 0005 7365 0000

Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00B956BY68
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 1%
Minimální hodnota investice:

10 EUR

Uvedena doporučená minimální hodnota investice pro investování prostřednictvím Investičního programu. Prospekt může stanovit nižší hodnotu minimální investice.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 1,86 %
Manažerský poplatek*:

1,50 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 27.01.2020

Vlastní kapitál na investiční akcii 10,54 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,19 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 0 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 0,38 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 3,74 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0 %
Výkonnost fondu za 3 roky 2,93 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,97 %
Výkonnost fondu za 5 let 13,09 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 2,49 %
Výkonnost fondu za rok 2019 4,46 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -3,35 %
Výkonnost fondu za rok 2017 1,95 %
Výkonnost fondu za rok 2016 4,28 %
Výkonnost fondu za rok 2015 5,71 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -5,59 %
Výkonnost fondu za rok 2013 -1,6 %

Graf


Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.