Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Fond východoevropských akcií

Úplný název: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0,11%

274.65

Hodnota investiční akcie
k 10.10.2019

Fond východoevropských akcií je určen dynamičtějším dlouhodobým investorům, kteří vyhledávají zajímavé příležitosti a chtějí profitovat z potenciálu vyššího hospodářského růstu a nízkého zadlužení rozvíjejících se ekonomik střední a východní Evropy, jejichž trhy však v některých případech mohou být pro běžného investora obtížněji přístupné či drahé. Zároveň však počítají s vyšším rizikem celého regionu a vyšší kolísavostí hodnoty jednotlivých firem. Fond investuje do perspektivních společností s významným postavením na trhu a podstupuje měnové riziko lokálních měn. Významně jsou v portfoliu zastoupeny především Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Turecko a Rusko. Vzhledem k tomu, že se jedná o regionálně zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Fondu východoevropských akcií?

 • Vyšší dynamika hospodářského růstu

  Země střední a východní Evropy proti svým protějškům z rozvinutých zemí mají mnohem vyšší dynamiku růstu, což se promítá do lepšího ziskového potenciálu tamních firem.
 • Zázemí skupiny Generali – Skupina Generali má silné analytické pokrytí celého regionu střední a východní Evropy.

 • Možnost vyššího výnosu díky posilování lokálních měn 

  Konvergence regionu na ekonomickou úroveň západoevropských ekonomik zpravidla vede v dlouhém horizontu k posilování lokálních měn.
 • Ideální a levný způsob vstupu na trhy bývalého „ východního bloku“.

 • Diverzifikace portfolia 

  Investování do regionu střední a východní Evropy je vhodné i z pohledu diverzifikace vašeho portfolia.
 • Minimální hodnota investice: 10 EUR 

Úplný název fondu: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Fond východoevropských akcií (dříve Východoevropský akciový fond)
Zaměření fondu: akciový
Datum založení: 16.5.2011
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: IBAN: CZ55 2700 0000 0005 1385 0000
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00B63XYJ47
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu od 0 - 3 999 EUR - 4 %
od 4 000 - 19 999 EUR - 3.5 %
od 20 000 - 39 999 EUR - 3 %
od 40 000 a více - 2.50 %
Minimální hodnota investice:

10 EUR

Uvedena doporučená minimální hodnota investice pro investování prostřednictvím Investičního programu. Prospekt může stanovit nižší hodnotu minimální investice.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 2,54 %
Manažerský poplatek*:

2, 30 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonost fondu

Stav ke dni 10.10.2019

Vlastní kapitál na investiční akcii 11,54 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc -2,62 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -5,49 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -4,79 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -1,11 %
Výkonnost fondu od začátku roku 2,85 %
Výkonnost fondu za 3 roky 14,71 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 4,68 %
Výkonnost fondu za 5 let 16,57 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 3,11 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -9,95 %
Výkonnost fondu za rok 2017 19,35 %
Výkonnost fondu za rok 2016 11,18 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -3 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -3,01 %
Výkonnost fondu za rok 2013 -8,86 %
Výkonnost fondu za rok 2012 21,53 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -9,9 %

Graf


Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.