Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Fond ropy a energetiky

Úplný název: Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

0,52%

9.66

Hodnota investiční akcie
k 10.10.2019

Fond ropy a energetiky je určen klientům, kteří se rozhodli investovat své finanční prostředky minimálně na 8 let s cílem získat vyšší zhodnocení. Fond se zaměřuje na investice do energetiky. Jde zejména o výrobu elektrické energie, těžbu a zpracování ropy, uhlí nebo zemního plynu. Jde o strategické obory, které jsou páteří každé ekonomiky a kde poptávka kontinuálně roste díky růstu světové populace a industrializaci rozvíjejících se zemí v čele s Indií a Čínou. V portfoliu jsou zastoupeny zejména evropské a americké společnosti se stabilním postavením na trhu. Doplňkově také společnosti z regionu emerging markets (rozvíjejících se trhů) a společnosti, které se zabývají alternativními energiemi. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Fondu ropy a energetiky?

 • Růst globální poptávky po energiích

  Země emerging markets v čele s Čínou a Indií budou mít zásadní vliv na budoucí poptávku. Podle IEA (International Energy Agency) vzroste globální poptávka po energiích o více než 30 % během následujících dvou dekád. Dvě třetiny růstu obstarají Indie, Čína a země Středního východu. Také počet registrovaných automobilů se během tohoto období zdvojnásobí. 
 • Vysoké investice do energetiky

  Během nadcházejících dvou dekád bude svět muset investovat až 40 bil. USD do infrastruktury v energetickém sektoru. Polovina bude vynaložena do oblasti ropy, zemního plynu, dopravy a navýšení produkčních kapacit. Zbytek investic povede k zásadním změnám ve výrobě elektrické energie. Půjde o obnovitelné zdroje, přenosovou soustavu, atd. 
 • Bez energií dnes nic nefunguje

  Proti jiným sektorům, které jsou závislé na krátkodobých trendech a chování spotřebitelů, je energetika spojena se stabilní dlouhodobou poptávkou. Alternativy jsou omezené a život bez energií si lze jen těžko představit. 
 • Optimalizovaná skladba portfolia

  Společné zařazení těžařských firem a společností vyrábějících elektrickou energii je obvykle rozdílná reakce na aktuální hospodářský cyklus. Zatímco ropný průmysl kopíruje hospodářský cyklus, neboť je závislý na poptávce a ceně ropy, v sektoru utilit je situace mnohem stabilnější a trendy jsou zde dlouhodobějšího charakteru.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Minimální hodnota investice: 10 EUR 

Úplný název fondu: Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Fond ropy a energetiky
Zaměření fondu: akciový
Datum založení: 27.5.2009
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: IBAN:CZ89 2700 0000 0005 4615 0000
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00B43PTF76
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek/ Vstupní poplatek Investičního programu:

od 0 - 3 999 EUR - 4 %
od 4 000 - 19 999 EUR - 3,5 %
od 20 000 - 39 999 EUR - 3%
od 40 000 EUR a více - 2,5 %

Minimální hodnota investice:

10 EUR

Uvedena doporučená minimální hodnota investice pro investování prostřednictvím Investičního programu. Prospekt může stanovit nižší hodnotu minimální investice.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 3,01 %
Manažerský poplatek*:

2,30 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty pravidelné investice: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu a graf

Stav ke dni 10.10.2019

Vlastní kapitál na investiční akcii 9,66 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc -1,53 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -3,88 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -7,47 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -10,31 %
Výkonnost fondu od začátku roku 6,5 %
Výkonnost fondu za 3 roky 8,05 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 2,62 %
Výkonnost fondu za 5 let -6,3 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. -1,29 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -8,48 %
Výkonnost fondu za rok 2017 5,09 %
Výkonnost fondu za rok 2016 15,14 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -17,11 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -5,36 %
Výkonnost fondu za rok 2013 14,35 %
Výkonnost fondu za rok 2012 -2,87 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -9,09 %
Výkonnost fondu za rok 2010 3,4 %

Graf


Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.