Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Fond komoditní

Úplný název: Commodity Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

0%

4.63

Hodnota investiční akcie
k 10.10.2019

Fond komoditní je určen všem investorům, kteří chtějí zvýšit diverzifikaci svého portfolia akciových a dluhopisových fondů o další třídu aktiv - komodity. Fond nakupuje investiční cenné papíry, které odráží ceny komodit, přičemž hlavní důraz se klade na investice do komodit energetických, zemědělských a průmyslových. Fond komoditní je vhodný také pro dynamické investory, kteří hledají příležitosti na komoditních trzích, které jsou jinak pro běžné investory obtížně přístupné. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Fondu komoditního?

 • Ideální prvek diverzifikace portfolia

  Komodity se proti klasickým třídám aktiv, jakými jsou akcie nebo dluhopisy, chovají odlišně.
 • Dlouhodobý růst poptávky

  Poptávka po komoditách je tažena růstem světové populace ve světě a také vyšším hospodářským růstem zejména z tzv. rozvíjejících se zemí v čele s Čínou a Indií.
 • Jde o reálná aktiva, která mají vždy svou hodnotu

  Komodity mohou růst, ale i klesat. Nikdy však nemohou klesnout jako v případě akcií nebo dluhopisů na nulu. Vždy mají svou reálnou hodnotu, která kryje pořizovací náklady.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Minimální hodnota investice: 10 EUR

Úplný název fondu: Commodity Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Fond komoditní
Zaměření fondu: komoditní
Datum založení: 6.8.2009
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: IBAN: CZ44 2700 0000 0005 6645 0000
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00B469TQ76
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu:

od 0 - 3 999 EUR - 4 %
od 4 000 - 19 999 EUR - 3,5 %
od 20 000 - 39 999 EUR - 3 %
od 40 000 EUR a více - 2,5 %

Minimální hodnota investice:

10 EUR

Uvedena doporučená minimální hodnota investice pro investování prostřednictvím Investičního programu. Prospekt může stanovit nižší hodnotu minimální investice.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 3,52 %
Manažerský poplatek*:

2,30 % 

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 10.10.2019

Vlastní kapitál na investiční akcii 4,63 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc -2,53 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -3,34 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -8,13 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -14,73 %
Výkonnost fondu od začátku roku -1,07 %
Výkonnost fondu za 3 roky -18,91 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -6,75 %
Výkonnost fondu za 5 let -41,76 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. -10,25 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -16,73 %
Výkonnost fondu za rok 2017 -1,06 %
Výkonnost fondu za rok 2016 5,19 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -25,41 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -17,07 %
Výkonnost fondu za rok 2013 -13,31 %
Výkonnost fondu za rok 2012 -5,18 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -9,62 %
Výkonnost fondu za rok 2010 17,5 %

Graf


Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.