Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Fond balancovaný dynamický

Úplný název: Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

0,18%

11.23

Hodnota investiční akcie
k 10.10.2019

Fond balancovaný dynamický je určen pro méně konzervativní klienty, kteří hodlají spojit výhody vyššího potenciálního zhodnocení akcií a nižší volatility dluhopisové části portfolia. Portfolio fondu je rozloženo mezi akciovou a dluhopisovou část s tím, že podíl akcií dosahuje v neutrálním scénáři 60 %, přičemž cca 1/3 pochází z regionu emerging markets, zbytek tvoří výběr světových akcií. Dluhopisová složka se skládá z vyváženého mixu státních a korporátních dluhopisů, především z regionu střední a východní Evropy.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Fondu balancovaného dynamického?

 • Diverzifikace napříč hlavními třídy aktiv

  Díky optimální struktuře aktiv, tj. mixu konzervativních dluhopisů a akcií, nabízí fond vyvážený poměr mezi mírou rizika a očekávaným výnosem. Investice ve fondu jsou pečlivě rozdělené mezi různá odvětví, regiony a jednotlivé tituly, což dále snižuje celkové riziko.
 • Kvalifikovaný výběr investičních titulů

  Do portfolia se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních parametrů (např. významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich stabilita v čase, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia, atd.).
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko všech zahraničních investic zajišťujeme proti nepříznivému vlivu případného posílení koruny v míře blízké 100%.
 • Jednoduchost

  Můžete čerpat ze všech silných stránek jednotlivých instrumentů širokého portfolia a nemusíte nepřetržitě sledovat aktuální situaci na trzích, zabývat se analýzami a následnými převody mezi akciemi, dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Naši portfolio manažeři to udělají za vás.
 • Minimální hodnota investice: 10 EUR 

Úplný název fondu: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu Fond balancovaný dynamický
Zaměření fondu:  smíšený
Datum založení: 3.12.2013
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu:

IBAN: CZ37 2700 0000 0005 8405 0000

Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00BGLNMQ96
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu

od 0 - 3 999 EUR - 3 %
od 4 000 - 19 999 EUR - 2,60 %
od 20 000 - 39 999 EUR - 2,20 %
od 40 000 EUR a více - 1,80 %

Minimální hodnota investice:

10 EUR

Uvedena doporučená minimální hodnota investice pro investování prostřednictvím Investičního programu. Prospekt může stanovit nižší hodnotu minimální investice.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 2,73 %
Manažerský poplatek*:

 2 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 10.10.2019

Vlastní kapitál na investiční akcii 11,23 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,97 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,88 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -0,88 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 1,91 %
Výkonnost fondu od začátku roku 6,04 %
Výkonnost fondu za 3 roky 7,98 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 2,59 %
Výkonnost fondu za 5 let 13,55 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 2,57 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -6,86 %
Výkonnost fondu za rok 2017 7,98 %
Výkonnost fondu za rok 2016 6,04 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -2,65 %
Výkonnost fondu za rok 2014 2 %

Graf


Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.