Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Fond fondů dynamický

Úplný název: Fond fondů dynamický, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

Velkou výhodou je, že struktura portfolia není fixována, ale průběžně se mění v závislosti na podmínkách trhu. Složení fondu je tvořeno diverzifikovaným portfoliem fondů Generali Investments, přičemž v neutrální pozici obsahuje 85 % akciových a 10 % dluhopisových fondů, zbývající část představují nástroje peněžního trhu. Portfolio je spravováno aktivně, váhu jednotlivých fondů v portfoliu přizpůsobujeme výhledu jak jednotlivých sektorů, tak finančních trhů obecně.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Co jsou to fondy fondů a jaké výhody vám mohou přinést?

Fondy fondů jsou standardním investičním nástrojem, který zvyšuje diverzifikaci portfolia. Fondy vkládají prostředky do jiných podílových fondů, které investují do akcií, dluhopisů a obdobných nástrojů. Jejich obrovskou výhodou proti individuálně nastavenému investičnímu programu je profesionální flexibilní správa, která dokáže pružně reagovat na aktuální podmínky na kapitálových trzích.

 

Celý název fondu: Fond fondů dynamický, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Fond fondů dynamický 
Zaměření fondu: smíšený speciální fond fondů
Datum založení: 9.2.2010
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100851152/2700
Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008473303
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: od 0 - 99 999 Kč - 3 %
od 100 000 - 499 999 Kč - 2.60 %
od 500 000 - 999 999 Kč - 2.20 %
od 1 000 000 Kč a více - 1.80 %
Minimální hodnota investice:

500 Kč

Uvedena doporučená minimální hodnota investice pro investování prostřednictvím Investičního programu. Statut může stanovit nižší hodnotu minimální investice.

Výstupní poplatek: 0 Kč
Syntetické TER: 0,08 %
Manažerský poplatek*:

0 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 23.01.2020

Vlastní kapitál na podílový list 1,3524 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 1,01 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 4,72 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 4,2 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 10,86 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,92 %
Výkonnost fondu za 3 roky 15,06 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 4,79 %
Výkonnost fondu za 5 let 16,65 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 3,13 %
Výkonnost fondu za rok 2019 14,14 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -6,71 %
Výkonnost fondu za rok 2017 8,47 %
Výkonnost fondu za rok 2016 5,84 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -2,54 %
Výkonnost fondu za rok 2014 2,37 %
Výkonnost fondu za rok 2013 4,55 %
Výkonnost fondu za rok 2012 10,01 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -10,11 %
Výkonnost fondu za rok 2010 6,28 %

Graf


Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.