Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Prémiový vyvážený fond

Původní název fondu

-0,63%

306.27

Hodnota investiční akcie
k 27.01.2020

Prémiový vyvážený fond je určen pro investory, kteří preferují vyvážený poměr mezi výši očekávaného výnosu, mírou investičního rizika a potřebným časovým horizontem. Časový horizont je stanovený minimálně na pět let. Fond se zaměřuje na bezrizikové státní dluhopisy z našeho regionu, dále na kvalitní firemní dluhopisy. Pro zvýšení očekávaného výnosu a současně zachování nižšího stupně rizika jsou pečlivě vybírány i akciové tituly. Fond je optimální variantou pro investory, kteří chtějí mít široce diverzifikované a zároveň vyvážené portfolio. Fond je aktivně řízen, čímž může investor dosáhnout vyššího zhodnocení.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Prémiového vyváženého fondu?

 • Moderní nástroj pro ty, kteří preferují vyvážené portfolio

  Díky profesionální správě a zázemí skupiny Generali vám v každém okamžiku nastavujeme optimální váhu akcií a dluhopisů v portfoliu tak, abychom maximalizovali výnos s ohledem na (tržní) rizika.
 • Flexibilní investiční strategie

  Podíl akcií a dluhopisů plně odráží aktuální situaci na kapitálových trzích a výhled portfolia manažera. V příznivém období obsahuje portfolio více akcií, naopak v dobách nejistoty je situace opačná.
 • Vyšší výnosový potenciál

  Podíl akciové složky není limitován, takže v případě příznivých podmínek na kapitálových trzích dokáže fond využít výnosového potenciálu akcií a dosahovat lepších výsledků. 
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Minimální hodnota investice: 500 Kč

Úplný název fondu: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu Prémiový vyvážený fond (dříve Balancovaný fond CZK)
Zaměření fondu: balancovaný
Datum založení: 3.12.2013
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: 554150000/2700
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00BGLNMF81
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 0 - 99 999 kč - 3 %
100 000 - 499 999 kč - 2.60 %
500 000 - 999 999 kč - 2.20 %
1 000 000 kč a více - 1.80 %
Minimální hodnota investice:

500 Kč

Uvedena doporučená minimální hodnota investice pro investování prostřednictvím Investičního programu. Prospekt může stanovit nižší hodnotu minimální investice.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 2,34 %
Manažerský poplatek*:

 1,75 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

 

Výkonnost fondu

Stav ke dni 27.01.2020

Vlastní kapitál na investiční akcii 306,27 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,28 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,02 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 3,36 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 7,27 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,08 %
Výkonnost fondu za 3 roky 8,05 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 2,62 %
Výkonnost fondu za 5 let 11,4 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 2,18 %
Výkonnost fondu za rok 2019 9,94 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -3,67 %
Výkonnost fondu za rok 2017 2,92 %
Výkonnost fondu za rok 2016 3,89 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -1,42 %
Výkonnost fondu za rok 2014 0,14 %

Graf


Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.