Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Prémiový dynamický fond

Úplný název: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc

-1,66%

358.53

Hodnota investiční akcie
k 27.01.2020

Prémiový dynamický fond je určen pro investory, kteří očekávají vyšší očekávaný výnos a jsou ochotni podstoupit vyšší riziko. Fond je charakteristický tím, že může plynule měnit zastoupení akciové složky portfolia. V neutrální alokaci tento podíl dosahuje zhruba 95 %. Akcie jsou široce diverzifikovány jak regionálně tak i sektorově zejména díky instrumentům typu ETF, které pokrývají klíčové světové akciové indexy. Investiční strategie umožnuje flexibilně reagovat na situaci na kapitálových trzích a tento podíl případně snižovat v období nejistoty ve prospěch dluhopisů. Tento přístup snižuje celkové riziko a investorům umožňuje participovat na akciových výnosech v dobách růstu. Naopak v turbulentních dobách se zvyšuje podíl konzervativnějších instrumentů, především dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, a portfolio je lépe chráněno proti případným rizikům a poklesům.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Prémiového dynamického fondu?

 • Moderní nástroj pro ty, kteří preferují investování do akcií

  Díky profesionální správě a zázemí skupiny Generali vám v každém okamžiku nastavujeme optimální výši akciového rizika.
 • Flexibilní investiční strategie

  Podíl akcií a dluhopisů plně odráží aktuální situaci na kapitálových trzích a výhled portfolio manažera. V příznivém období obsahuje portfolio vyšší zastoupení akcií, naopak v dobách nejistoty je situace opačná.
 • Nižší kolísání a vyšší stabilita

  Díky optimálnímu nastavení portfolia se fond proti typickým akciovým fondům chová stabilněji a v případě poklesu kapitálových trhů lépe ochraňuje majetek fondu.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Minimální hodnota investice: 500 Kč 

Úplný název fondu: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu Prémiový dynamický fond
Zaměření fondu: smíšený
Datum založení: 21.12.2015
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: 300350002/2700
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00BYZDV649
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 0 - 99 999 Kč - 4 %
100 000 - 499 999 Kč - 3.5 %
500 000 - 999 999 Kč - 3 %
1 000 000 Kč a více - 2.5 %
Minimální hodnota investice:

500 Kč

Uvedena doporučená minimální hodnota investice pro investování prostřednictvím Investičního programu. Prospekt může stanovit nižší hodnotu minimální investice.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 2,17 %
Manažerský poplatek*:

1,8 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 27.01.2020

Vlastní kapitál na investiční akcii 358,53 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,65 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 5,51 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 6,74 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 15,4 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,72 %
Výkonnost fondu za 3 roky 19,22 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 6,03 %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2019 20,33 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -7,47 %
Výkonnost fondu za rok 2017 7,56 %
Výkonnost fondu za rok 2016 10 %

Graf


Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.