Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Fond korporátních dluhopisů - Třída R

Úplný název: Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

-0,17%

2.0028

Hodnota podílového listu
k 08.11.2018

Fond korporátních dluhopisů je vhodný pro méně konzervativní investory, kteří mohou uložit své volné finanční prostředky nejméně na dobu 3 let a hledají vyšší výnos, než jaký nabízí domácí trh dluhopisů. Portfolio fondu obsahuje kvalitní korporátní dluhopisy zejména ze zemí střední a východní Evropy, kde má skupina Generali silné analytické pokrytí. Měnové riziko je zde zajišťováno. Díky kreditnímu riziku je výše zhodnocení zpravidla vyšší než u státních dluhopisů. Citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb je nízká.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Vytvoření Třídy „I“ v rámci Fondu korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE , investiční společnost, a.s. nemá žádný vliv na postavení stávajících podílníků tohoto fondu.

Proč investovat do Fondu korporátních dluhopisů - Třídy R?

 • Nízká citlivost na pohyb úrokových sazeb

  Fond je charakteristický tím, že do portfolia zařazuje dluhopisy s krátkou dobou do splatnosti. Díky prémii za kreditní riziko není nutné vyhledávat dluhopisy s delší dobou splatnosti a vyšším výnosem, u kterých je vyšší  riziko kolísání díky pohybu tržních úrokových sazeb.

 • Předpoklad vyšší výnosnosti

  Firemní dluhopisy mají obecně díky kreditnímu riziku vyšší požadovaný výnos, než je tomu u státních dluhopisů. Cílem je vyhledávat dluhopisy s nadprůměrným ziskovým potenciálem a přijatelnou mírou rizika. Krátkodobě však nelze vyloučit zvýšené kolísání fondu pod vlivem negativního sentimentu na kapitálových trzích.
 • Důkladná diverzifikace

  Fond pečlivě rozkládá své investice napříč regiony, sektory a emitenty. Portfolio fondu obsahuje minimálně 50 titulů. Tento přístup výrazně snižuje kreditní riziko celého portfolia.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Minimální hodnota investice: 500 Kč

Úplný název fondu: Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE , investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Fond korporátních dluhopisů - Třída R
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 1993 ve 2.vlně kuponové privatizace, otevřen od 15. 11. 2001
Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo bankovního účtu: 100851101/2700
Auditor:

Ernst & Young Audit s.r.o.

Typ cenného papíru:

podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč

ISIN: CZ0008471786
Původní název fondu: Thesaurus
Původní ISIN: CZ0008470390
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek /Vstupní poplatek Investičního programu: 1 %

Minimální hodnota investice:

500 Kč

Uvedena doporučená minimální hodnota investice pro investování prostřednictvím Investičního programu. Statut může stanovit nižší hodnotu minimální investice.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 2,02 %
 Z toho manažerský poplatek*:

1,90 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 08.11.2018

Vlastní kapitál na podílový list 2,0028 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,4 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 0,27 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -0,23 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -1,34 %
Výkonnost fondu od začátku roku -1,25 %
Výkonnost fondu za 3 roky 2,36 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,78 %
Výkonnost fondu za 5 let 4,7 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0,92 %
Výkonnost fondu za rok 2017 0,57 %
Výkonnost fondu za rok 2016 3,65 %
Výkonnost fondu za rok 2015 5,9 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -4,27 %
Výkonnost fondu za rok 2013 3,44 %
Výkonnost fondu za rok 2012 12,76 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -0,3 %
Výkonnost fondu za rok 2010 8,37 %
Výkonnost fondu za rok 2009 39,32 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -17,65 %
Výkonnost fondu za rok 2007 -1,55 %
Výkonnost fondu za rok 2006 1,97 %
Výkonnost fondu za rok 2005 2,9 %
Výkonnost fondu za rok 2004 3,95 %
Výkonnost fondu za rok 2003 2,06 %
Výkonnost fondu za rok 2002 9,05 %

Graf


Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.cpinvestice.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.