Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Fond komoditní

Úplný název: Commodity Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

Fond komoditní je určen všem investorům, kteří chtějí zvýšit diverzifikaci svého portfolia akciových a dluhopisových fondů o další třídu aktiv - komodity. Fond nakupuje investiční cenné papíry, které odráží ceny komodit, přičemž hlavní důraz se klade na investice do komodit energetických, zemědělských a průmyslových. Fond komoditní je vhodný také pro dynamické investory, kteří hledají příležitosti na komoditních trzích, které jsou jinak pro běžné investory obtížně přístupné. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Fondu komoditního?

 • Ideální prvek diverzifikace portfolia.

  Komodity se proti klasickým třídám aktiv, jakými jsou akcie nebo dluhopisy, chovají odlišně.
 • Nejvhodnější prostředek pro ochranu proti inflaci, geopolitické nestabilitě a měnovým kolapsům.

 • Dlouhodobý růst poptávky

  Poptávka po komoditách je tažena růstem světové populace ve světě a také vyšším hospodářským růstem zejména z tzv. rozvíjejících se zemí v čele s Čínou a Indií.
 • Jde o reálná aktiva, která mají vždy svou hodnotu

  Komodity mohou růst, ale i klesat. Nikdy však nemohou klesnout jako v případě akcií nebo dluhopisů na nulu. Vždy mají svou reálnou hodnotu, která kryje pořizovací náklady.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Minimální hodnota investice: 500 Kč 

Celý název fondu: Commodity Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Fond komoditní 
Zaměření fondu: komoditní
Datum založení: 6.8.2009
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: 592050000/2700
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00B5ZVJM75
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: od 0 - 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 - 499 999 Kč - 3.5 %
od 500 000 - 999 999 Kč - 3 %
od 1 000 000 Kč a více - 2.50 %
Minimální hodnota investice:

500 Kč

Uvedena doporučená minimální hodnota investice pro investování prostřednictvím Investičního programu. Prospekt může stanovit nižší hodnotu minimální investice.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 3,61 %
Manažerský poplatek*

2,30 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 12.09.2019

Vlastní kapitál na podílový list 89,91 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 2,46 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,19 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -3,28 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -9,54 %
Výkonnost fondu od začátku roku 1,78 %
Výkonnost fondu za 3 roky -16,19 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -5,72 %
Výkonnost fondu za 5 let -43,72 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. -10,86 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -16,19 %
Výkonnost fondu za rok 2017 -2,48 %
Výkonnost fondu za rok 2016 4,71 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -25,96 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -17,46 %
Výkonnost fondu za rok 2013 -14,16 %
Výkonnost fondu za rok 2012 -6,14 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -14,54 %

Graf


Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.