Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Fond globálních značek

Úplný název: Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

0,4%

1.7702

Hodnota podílového listu
k 16.02.2018

Fond globálních značek je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru výnosů. Podílníci fondu profitují především na výnosu z akcií silných, světově proslulých firem. Portfolio tvoří výběr ze 100 společností, které vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Fondu globálních značek?

 • Participace na růstu a významu osobní spotřeby ve světě

  Bohatství domácností v dlouhodobém horizontu roste. Tomu odpovídá i podíl spotřeby domácností na HDP, který se pohybuje od 50 % v ČR až k 70 % v USA. Značná část příjmů domácností je utracena za spotřební zboží a služby. Z toho profitují zvláště nadnárodní společnosti disponující významnou, světově proslulou značkou.
 • Nejjednodušší forma investování do světových blue chips akcií s nízkým rizikem

  Společnosti s hodnotnou obchodní značkou mají riziko srovnatelné s klíčovými akciovými indexy a přitom dokáží nabídnout vyšší potenciální výnos. 
 • Věrnost značce

  Je prokázáno, že spotřebitelé zachovávají svou věrnost obchodním značkám. To se týká i u zboží občasné spotřeby.
 • Stabilita

  Velké nadnárodní společnosti díky značnému tržnímu podílu a síle značky dosahují zpravidla nižšího kolísání na trzích a vykazují vyšší stabilitu v základních finančních ukazatelích, jakými jsou zisk či tržby.
 • Kvalifikovaný výběr investičních titulů

  Do portfolia Fondu se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních parametrů (významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich časová stabilita, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia).
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Minimální hodnota investice: 500 Kč 

Celý název fondu: Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE , investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Fond globálních značek
Zaměření fondu: akciový
Datum založení: 1993 v 2. vlně kuponové privatizace, otevřen od 15. 11. 2001
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 101851103/2700
Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008471778
Původní název fondu: AAA
Původní ISIN fondu: CZ0008470358
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 0 - 99 999 kč - 4 %
100 000 - 499 999 kč - 3,5 %
500 000 - 999 999 kč - 3 %
1 000 000 kč a více - 2,5 %
Minimální hodnota investice:

500 Kč

Uvedena doporučená minimální hodnota investice pro investování prostřednictvím Investičního programu. Statut může stanovit nižší hodnotu minimální investice.

Výstupní poplatek: 0 Kč
Celková nákladovost (TER): 2,34 %
Z toho manažerský poplatek*

2,2 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 % (platí od 15.11.2001)

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.02.2018

Vlastní kapitál na podílový list 1,7702 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -2,11 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,35 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 6,83 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 11,69 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,46 %
Výkonnost fondu za 3 roky 18,12 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 5,71 %
Výkonnost fondu za 5 let 48,47 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 8,22 %
Výkonnost fondu za rok 2017 14,91 %
Výkonnost fondu za rok 2016 6,42 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -1,53 %
Výkonnost fondu za rok 2014 3,55 %
Výkonnost fondu za rok 2013 25,48 %
Výkonnost fondu za rok 2012 13,84 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -7,34 %
Výkonnost fondu za rok 2010 11,17 %
Výkonnost fondu za rok 2009 33,48 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -38,81 %
Výkonnost fondu za rok 2007 0,04 %
Výkonnost fondu za rok 2006 9,15 %
Výkonnost fondu za rok 2005 2,56 %
Výkonnost fondu za rok 2004 8,02 %
Výkonnost fondu za rok 2003 17,12 %
Výkonnost fondu za rok 2002 -12,47 %

Graf


Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.cpinvestice.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.