Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Fond balancovaný konzervativní

Úplný název: Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

0,12%

1.8045

Hodnota podílového listu
k 10.10.2019

Fond balancovaný konzervativní je určen pro investory, kteří preferují vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu, mírou investičního rizika a potřebným časovým horizontem, v tomto případě stanoveným nejméně na 5 let. Úroveň rizika ve Fondu balancovaném konzervativním je snižována vhodnou strukturou aktiv, diverzifikací v rámci odvětví i titulů a samozřejmě pečlivým výběrem portfolia. Fond vychází vstříc klientům, kteří nemají dostatek času na udržování širokého osobního portfolia akcií, dluhopisů a dalších aktiv, včetně nástrojů peněžního trhu.

Informace o fondu uváděné na této stránce se vztahují k Třídě R.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Fondu balancovaného konzervativního?

 • Vyvážené portfolio jak z pohledu rizika, tak i výnosu

  Díky optimální struktuře aktiv, tj. mixu dluhopisů a akcií, nabízí tento fond vyvážený poměr mezi mírou rizika a očekávaným výnosem. Investice ve fondu jsou pečlivě rozdělené mezi různá odvětví, regiony a jednotlivé tituly, což dále snižuje riziko.
 • Komplexní a jednoduché řešení vašich potřeb

  Můžete čerpat ze všech silných stránek jednotlivých instrumentů širokého portfolia, které je již přednastaveno a není třeba ho složitě sestavovat. Navíc nemusíte sledovat aktuální situaci na trzích, zabývat se analýzami a následnými převody mezi akciemi, dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Naši portfolio manažeři to udělají za vás.
 • Příznivý investiční horizont

  Díky optimální kombinaci akcií a dluhopisů můžete zkrátit svůj investiční horizont, a přitom využít výnosový potenciál akcií.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Fond vhodný i pro nadace

  Fond splňuje zákonné podmínky pro investování nadací.
 • Minimální hodnota invstice: 500 KčCelý název fondu: Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Fond balancovaný konzervativní 
Zaměření fondu: smíšený
Datum založení: 1993 ve 2.vlně kuponové privatizace, otevřen od 1.1.1998
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100951102/2700
Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008471760
Původní název fondu: Alpha Effect
Původní ISIN fondu: CZ0008470382
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 0 - 99 999 kč  - 3.00%
100 000 - 499 999 kč - 2.60%
500 000 - 999 999 kč - 2.20 %
1 000 000 kč a více - 1.80 %
Minimální hodnota investice:

500 Kč

Uvedena doporučená minimální hodnota investice pro investování prostřednictvím Investičního programu. Statut může stanovit nižší hodnotu minimální investice.

Výstupní poplatek: 0 Kč
Celková nákladovost (TER):  2,15 %
Z toho manažerský poplatek*:

2 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 % (platí od 6.1.2000)

Výkonnost fondu

Stav ke dni 10.10.2019

Vlastní kapitál na podílový list 1,8045 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,24 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,04 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 0,41 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 3,95 %
Výkonnost fondu od začátku roku 5,3 %
Výkonnost fondu za 3 roky 5,72 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 1,87 %
Výkonnost fondu za 5 let 10,89 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 2,09 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -3,16 %
Výkonnost fondu za rok 2017 3,19 %
Výkonnost fondu za rok 2016 4,7 %
Výkonnost fondu za rok 2015 2,63 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -2,93 %
Výkonnost fondu za rok 2013 3,23 %
Výkonnost fondu za rok 2012 14,54 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -4,35 %
Výkonnost fondu za rok 2010 4,77 %
Výkonnost fondu za rok 2009 22,43 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -25,35 %
Výkonnost fondu za rok 2007 1,85 %
Výkonnost fondu za rok 2006 5,55 %
Výkonnost fondu za rok 2005 8,74 %
Výkonnost fondu za rok 2004 5,09 %
Výkonnost fondu za rok 2003 9,74 %
Výkonnost fondu za rok 2002 -15,51 %
Výkonnost fondu za rok 2001 1,8 %

Graf


Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.