Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Fond konzervativní - Třída I

Úplný název: Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

-0,01%

1.0279

Hodnota podílového listu
k 10.10.2019

Fond konzervativní - Třídy I je určen pro takové klienty, pro které je důležitá nízká míra rizika a větší jistota zhodnocení. Doporučovaný investiční horizont je minimálně 1 rok. Fond investuje převážně do termínovaných vkladů u důvěryhodných bank, státních dluhopisů a do bonitních firemních dluhopisů. Očekávaná míra zhodnocení by se měla pohybovat nad úrovní běžných bankovních spořicích produktů.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Fondu konzervativního - Třídy I?

  • Potenciál vyššího zhodnocení než u bankovních produktů

    Fond obvykle překonává v krátkém období úroveň čistých výnosů z běžných účtů, termínovaných vkladů v bankách, apod.
  • Diverzifikace vašich prostředků

    Vaše úspory nemusí být pouze ve standarních depozitních produktech. Můžete investovat do tohoto fondu a své úspory tak efektivně rozložit a diverzifikovat.
  • Minimální investiční riziko

    Fond investuje převážně do bezpečných instrumentů jako jsou např. pokladniční poukázky a státní dluhopisy.
Úplný název fondu: Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Fond konzervativní - Třída I
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení fondu: 11.10. 2001
Datum zahájení vydávání podílových listů Třídy I: 2.5.2018
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008475548
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek 0 %
Minimální výše jedné investice u podílových listů Třídy I:

100 000 Kč

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER):

0,13 %

Celková nákladovost TER pro první období existence této Třídy Fondu byla určena kvalifikovaným odhadem. Se skutečnou výší celkové nákladovosti této Třídy Fondu za rok 2018 se investor může seznámit na internetové adrese po ukončení účetního období Fondu, nejpozději však do 30. 4. 2019

Z toho manažerský poplatek*:

0 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 10.10.2019

Vlastní kapitál na podílový list 1,0279 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,05 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 0,77 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 1,85 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 2,85 %
Výkonnost fondu od začátku roku 2,7 %
Výkonnost fondu za 3 roky N/A %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2018 0,13 %

*výkonnost od 2.5.2018, fond otevřen


Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.