Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Fond balancovaný konzervativní - Třída I

Úplný název: Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

0,12%

0.9924

Hodnota podílového listu
k 13.12.2018

Fond balancovaný konzervativní - Třídy I je určen pro investory, kteří preferují vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu, mírou investičního rizika a potřebným časovým horizontem, v tomto případě stanoveným nejméně na 5 let. Úroveň rizika ve Fondu balancovaném konzervativním - Třídy I je snižována vhodnou strukturou aktiv, diverzifikací v rámci odvětví i titulů a samozřejmě pečlivým výběrem portfolia. Fond vychází vstříc klientům, kteří nemají dostatek času na udržování širokého osobního portfolia akcií, dluhopisů a dalších aktiv, včetně nástrojů peněžního trhu.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Fondu balancovaného konzervativního - Třídy I?

 • Vyvážené portfolio jak z pohledu rizika, tak i výnosu

  Díky optimální struktuře aktiv, tj. mixu dluhopisů a akcií, nabízí tento fond vyvážený poměr mezi mírou rizika a očekávaným výnosem. Investice ve fondu jsou pečlivě rozdělené mezi různá odvětví, regiony a jednotlivé tituly, což dále snižuje riziko.
 • Komplexní a jednoduché řešení vašich potřeb

  Můžete čerpat ze všech silných stránek jednotlivých instrumentů širokého portfolia, které je již přednastaveno a není třeba ho složitě sestavovat. Navíc nemusíte sledovat aktuální situaci na trzích, zabývat se analýzami a následnými převody mezi akciemi, dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Naši portfolio manažeři to udělají za vás.
 • Příznivý investiční horizont

  Díky optimální kombinaci akcií a dluhopisů můžete zkrátit svůj investiční horizont, a přitom využít výnosový potenciál akcií.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Fond vhodný i pro nadace

  Fond splňuje zákonné podmínky pro investování nadací.
Celý název fondu: Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Fond balancovaný konzervativní - Třída I
Zaměření fondu: smíšený
Datum založení fondu: 1993 ve 2.vlně kuponové privatizace, otevřen od 1.1.1998
Datum zahájení vydávání podílových listů Třídy I: 2.5.2018
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008475514
Vstupní poplatek: 0 %
Minimální výše jedné investice u podílových listů Třídy I:

100 000 Kč

 

Výstupní poplatek: 0 Kč
Celková nákladovost (TER): 

0,15 %

Celková nákladovost TER pro první období existence této Třídy Fondu byla určena kvalifikovaným odhadem. Se skutečnou výší celkové nákladovosti této Třídy Fondu za rok 2018 se investor může seznámit na Internetové adrese po ukončení účetního období Fondu, nejpozději však do 30. 4. 2019.

Z toho manažerský poplatek*:

0 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 % (platí od 6.1.2000)

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 13.12.2018

Vlastní kapitál na podílový list 0,9924 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,7 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,01 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -0,57 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 0 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0 %
Výkonnost fondu za 3 roky N/A %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %

*výkonnost od 2.5.2018, fond otevřen

Graf


Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.cpinvestice.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.